Б е зп е к а: за к р и та т е ри то р ія   п і д ц і лодо бовим  в і д е о н а гля дом  по   периметру  та в  кл а с а х

А к т и вн ість в е с е лі с в я т а, р ізн ом анітні  активн о с ті, ек ску р с ії

Ве лик а  т е р и торія в ласні нові с у часні май да нчики н а в і д кри т о м у по в і т р і

Відп о ві дність при м і ще нь та об ла дн а ння но рма м бе з пе к и

С м а ч на  к ух ня зб а ла нсо ва не ра зове харчу ва ння, з ураху ва ння м інд ивід уаль них особл и в во с тей

Ба г атосторонні й роз в и то к чер е з інд и від у ль ні пот р е б и д и т и н и

Сімейний центр «Веселка» - це місце, де розкриваються таланти. Ми повноцінний центр дошкільного розвитку для дітей від 3-х до 6-ти років. Центр створений молодіжною організацією «Час змін». Тут малюків чекає не тільки обід, денний сон і ляльки з машинками. Творчі заняття, хореографія, заняття з логопедом, англійська мова, повноцінна підготовка до школи і ніяких нудних уроків! Викладачі центру не тільки люблять дітей, але і вміють знаходити ключик до кожного маленького серця.

Останнi  по д ії та  но в и н и

arrow-back
arrow-next
Центр розвитку
чи садочок
Читати...
Малеча
та музика
Читати...
На вашу малечу
чекає безліч
занять
Читати...
Відкриття
нашого
центру
Читати...
Готуємось
до школи
Читати...